Proxy Nedir

Proxy Nedir.

İşlemci makine ile csunucu makinenin arasına girip istemciden gelen isteği sunucuya iletip sunucudan gelen cevabı ise,istemciye ileten bir geçiş yolu (Gateway) sistemidir.Biraz daha açalım isterseniz.
Yukardaki cümlede istemci siz oluyorsunuz.Sunucu ise örneğin youtube.com olsun.Tarayıcı'nızın adres cubuğuna youtube.com yazıp Enter'a bastığınız vakit,sizin istediğiniz doğrudan youtube.com'a iletilecektir.Ancak youtube.com'a gönderdiğiniz isteğin sizden gittiğini göstermek istemiyorsunuz.Bir şekilde gizlemek istiyorsunuz.Burada Proxy devreye giriyor.Siz istediğinizi doğrıdan youtube'a değil de proxy sunucusuna iletiyorsunuz.Proxy sunucusu isteği aldıktan sonra istemci gibi hareket edip youtube.com'a bir istek yolluyor.Youtube,isteği alıp gerekli işlemleri yürüttükten sonra proxy sunucusuna gerekli cevabı gönderiyor ve proxy sunucuda cevabı alıyor.Bu aşamadan sonra ise proxy sunucusu artık sunucu gibi davranıyor ve Youtube'dan aldığı yanıtı size cevap olarak gönderiyor.Böylelikle istediğiniz cevaba ulaşmış oluyorsunuz.ancak youtube.com isteğin sizden geldiğini bilmiyor.Proxy sunucuları genelde Saydam(Transparent) ve Anonim (Anonymous) olarak 2 ye ayrılır.


Saydam(Transparent) 
Saydam Proxy,İp adresini istekte bulunduğunuz sunucuya iletiken tamamen gizlemez.Yani istekte bulunan hedef sunucu gerçek istemcinin siz olduğunuzu bilir,ancak istemci proxy sunucusuymuş gibi davranır.

Anonim (Anonymous)
Anonim Proxyler ise hedef sunucuya isteğinizi gönderirken İP adresinizi tamamen gizler.Böylelikle heef sunucu asıl istemcinin siz olduğunuzu hiçbir şekilde anlamaz.