Algoritma ve Programlama Mantığı -B1 //2Sayı Üzerinde Temel 4 İşlem


Problem;

Klavyeden Okunan 2 sayının Toplamını,Farkını,Çarpımını ve ilk sayının ikinci sayıya bölümünü hesaplayan program;


Algoritma Adımları;

 1. Başla
 2. İlk Sayı (a) oku
 3. İkinci Sayı (b) oku
 4. T = a+b;
 5. F = a-b;
 6. C = a*b;
 7. B = a/b;
 8. Yaz T,F,C,B
 9. DUR

Akış Diyagramı;


C++ Kodlar;
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int a,b;
 cout << "İlk sayi (a) giriniz: ";
 cin >>a;
 cout << "İkinci sayi (a) giriniz: ";
 cin >>b;
 int T = a+b;
 int F = a-b;
 int C = a*b;
 int B = a/b;
 cout << "Toplam =" << T << endl << "Fark =" <<F<< endl;
 cout << "Carpim =" << C << endl << "Bolum =" <<B<< endl;
}

Java Kodları;
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
import java.util.Scanner;
public class bolum1
{
 public static void main(String[] args)
 {
 Scanner scn = new Scanner(System.in);
 int a,b;
 System.out.print("İlk sayı (a) giriniz;");
 a = scn.nextInt();
 System.out.print("İkinci sayı (b) giriniz;");
 b = scn.nextInt();
 int T = a+b;
 int F = a-b;
 int C = a*b;
 int B = a/b;
 System.out.println("Toplam =" +T);
 System.out.println("Fark=" +F);
 System.out.println("Carpim =" +C);
 System.out.println("Bolum =" +B);
 }
}

Python Kodları;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
sayi1 = int(input("Sayı 1 :"))
sayi2 = int(input("Sayı 2 :"))

toplam = sayi1 + sayi2
fark = sayi1 - sayi2
carpim = sayi1 * sayi2
bolum = sayi1 / sayi2

print("Toplam :{0},Fark :{1},Çarpım :{2},Bölüm :{3}".format(toplam,fark,carpim,bolum))