Algoritma ve Programlama Mantığı -B3 //Karenin Çevresini ve Alanını Hesaplayan Program


Problem;
Klavyeden bir kenarı okunan karenin çevresini ve alanını hesaplayıp ekrana yazdıran program.
Problemin Formülleri;
Çevre = 4.Uzunluk
Alan = Uzunluk2


Algoritma Adımları;
 1. Başla
 2. Oku (Uzunluk)
 3. Çevre =4*Uzunluk
 4. Alan = Uzunluk2
 5. Alan,Çevre Yaz
 6. DUR

Algoritma Akış Diyagramı;C++ Kodları;
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 double uzunluk;
 cout << "Karenin bir kenar uzunluğunu giriniz = ";
 cin >>uzunluk;
 double cevre = uzunluk*4;
 double alan = uzunluk*uzunluk;
 cout << "Cevre = " << cevre << endl << "Alan = " << alan; 
}


Java Kodları;

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
import java.util.Scanner;
public class bolum3
{
 public static void main(String[] args)
 {
 Scanner scn = new Scanner(System.in);
 System.out.print("Karenin bir kenar uzunluğunu giriniz=");
 double uzunluk = scn.nextDouble();
 double cevre = uzunluk*4;
 double alan = uzunluk*uzunluk;
 System.out.println("Cevre ="+cevre);
 System.out.println("Alan ="+alan);

 }
}