Algoritma ve Programlama Mantığı -B4 //Dikdörtgenin Çevresini ve Alanını Hesaplayan Program


Problem;
Klavyeden bir kenarı okunan karenin çevresini ve alanını hesaplayıp ekrana yazdıran program.
Problemin Formülleri;
Çevre = 2(k1+k2)Alan = k1*k2

Algoritma Adımları;
 1. Başla
 2. Oku (k1) ve (k2)
 3. Çevre = 2*(k1+k2)
 4. Alan =  k1*k2
 5. Alan,Çevre Yaz
 6. DUR

Algoritma Akış Diyagramı;C++ Kodları;

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 double k1,k2;
 cout << "Dikdortgenin uzunluğunu giriniz=";
 cin >> k1;
 cout << "Dikdortgenin genisligini giriniz=";
 cin >> k2; 
 double cevre = 2*(k1+k2);
 double alan = k1*k2;
 cout << "Cevre = " << cevre << endl << "Alan = " << alan; 
}

Java Kodları;

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
import java.util.Scanner;
public class bolum4
{
 public static void main(String[] args)
 {
 Scanner scn = new Scanner(System.in);
 System.out.print("Dikdortgenin uzunluğunu giriniz=");
 double k1 = scn.nextDouble();
 System.out.print("Dikdortgenin genisligini giriniz=");
 double k2 = scn.nextDouble();
 double cevre = 2*(k1+k2);
 double alan = k1*k2;
 System.out.println("Cevre ="+cevre);
 System.out.println("Alan ="+alan);
 }
}