Tüm Ayrıntısıyla DHCP


Merhaba arkadaşlar
Bugun sizlere DHCP yani (Dynamic Host Configuration Protocol) Türkçe adıyla Bilgisayarları dinamik yapılandırma protokolünü anlatacağım.

YDmVNo.png

Ne işe yarar bu DHCP ?


7NEXyW.gif

IP adresi ,Subnet Makesi, Default gateway adresi ve DNS sunucu adresi gibi şeyleri manuel girebiliriz ama 2014 yılında dünya çapında 1 milyon civarında bilgisayar kullanıcısı vardı.

Ve bu kadar bilgisayar olunca ip adresi gibi bilgileri manuel girmek bir hayli zor olur ve çakışmalar vs. gibi birçok sorun oluşur.Bunun da çözümü DHCP ile sağlanıyor yani otomatik olarak.

İP adresi,Subnet Makesi,Default gateway adresi ve DNS sunucu adreslerini otomatik olarak çakışma olmadan sizlere sunuyor.

YDmVNo.png

Nasıl çalışır ?


7NEXyW.gif

DHCP kullanımı kısaca şöyle olur: 
Bir makine DHCP sunucu olarak kurulur. 
DHCP sunucuda diğer bilgisayarlara dağıtılacak adresler için bir adres aralığı ve bir subnet maskesi tanımlanır. 
IP adresi ve subnet maskesi dışında dağıtılabilecek parametreler de (default gateway,DNS ve WINS sunucu adresleri gibi) tanımlanabilir. 
Bu fazladan bilgilere seçimlik bilgiler (optional parameters) denir.
Peki ya DHCP Server'inde İP adres havuzunda verilebilecek bir adres kalmamışsa ?
ozaman APIPA mekanizması ile yapılabilir

YDmVNo.png

APIPA nedir ?


7NEXyW.gif

üstte anlatığım olayda Windows İşletim sisteminde APİPA denilen bir mekanızma kullanılır.
Bu mekanizma sayesinde,Bir DHCP istemci bir şekilde bir DHCP sunucudan IP adres alamazsa özel bir ağ adresinden (169.254.0.0/24 ağından) rastgele bir İp adresi alır ve en azından kendisi gibi APIPA ile IP adresi almış makinelerle iletişime geçebilir.
APIPA ile alınan İp adreslerinin çakışmaması için 169.254.0.0 dan paket yollamaya başlıyor ve paket gelmezse o ip adresini alıyor.geliyorsa bir ip yükselterek yani 169.254.0.1 e paket yolluyor.

YDmVNo.png

DHCP Relay Agent Nedir ?

7NEXyW.gif

DHCP geçiş aracısı olacak bilgisayarın sabit bir IP adresi bulunmalıdır (kendisi DHCP istemci olan bir bilgisayar nasıl başka makineler için gizli olacak değil mi ?) DHCP Relay agent işlevi bir yönlendirme protokolüdür (routing protocol).Yönlendirme protokolleri yönelticilere yüklenir ve onların çeşitli işlevler kazanmasını sağlar.Dolayısıyla,DHCP aktarma aracısı olacak Windows 2012 R2 makinenin bir yöneltici olarak yapılandırılmış olması gerekir.Aynı zamanda, DHCP aktarma aracısı olacak makinenin DHCP sunucu da olmaması gerekir ya da en azından DHCP hizmetinin çalışmıyor olması gerekir.

Bir yöneltici olarak yapılandırılmış Windows 2012 R2 makineyi DHCP aktarma aracısı yapmak için o makinede “Yönlendirme ve Uzaktan Erişim” konsolunu açıyoruz.Konsolda IPV4 kabının altındaki General düğmesinü sağ tıklayıp düğümüne sağ tıklayıp New Routing Protocol “Yeni Yönlendirme Protokolü ”şıkkını seçiyoruz.Karşımıza eklenebilecek yönlendirme protokollerinin listesi geliyor.
Bu listeden "DHCP Relay Agent" (DHCP Geçiş Aracısı)şıkkını seçiyoruz veok düğmesine basıyoruz.Şimdi ip yönlendirmesi başlığının altında "DHCP Relay Agent" düğümü oluştu.
Şimdiki işimiz eklenen yönlendirme protokolüne bir arabirim (interface) eklemek.Arabirim ifadesi, üzerinde bulunduğumuz bilgisayarın ağ bağlantılarından her biri anlamına geliyor.Bir arabirim seçtiğimizde,o ağbağlantısından gelen DHCP Discover yayınlarını dinliyor ve onlar için işlem yapıyoruz.Seçmediğimiz bir arabirim DHCP Discover yayını duysak bile herhangi bir işlem yapmıyoruz.
Örneğimizde,DHCP geçiş aracısında iki arabirim var;
Ethernet ve Internal adındaki arabirimler.Biz arabirim olarak "Ethernet" arabirimini seçececğiz ve bu arabirimden gelen DHCP Discover mesajları için işlem yapacağız.
Arabirim eklemek için IP Yönlendirmesi başlığının altındaki DHCP Relay Agent düğümüne sağ tıklıyoruz ve New Interface(Yeni Arabirim) şıkkını seçiyoruz.Karşımıza arabirimlerin listesi geliyor.
Bu listeden Ethernet arabirimini seçiyoruz.Bu arabirimi seçtiğmizde aşağıdaki pencereyle karşılaşacağız ve buradan arabirim üzerindeki parametreleri ayarlayabileceğiz.
VGOWhV.png
Yukarıdaki pencerede "Hop-count threshold" Atlama sayısı eşiği alanı,DHCP geçiş aracısının en çok kaç yöneltici geçerek bir DHCP sunucuya ulaşabileceğini belirtiyor.Varsayılan Değer 4
"Boot threshold" Önyükleme eşiği ise aracının bir DHCP sunucuya başvurmadan önce kaö saniye beklemesi gerektiğini belirtiyor.DHCP aracısı ağda bir DHCP Discover mesajı duyguğunda hemen işe koyulmuyor.bir süre bekliyor,sonra DHCP sunucuya ulaşmaya çalışıyor.Bu şekilde,eğer aracının bulunduğu ağ bölümünde bir DHCP sunucu varsa istemcinin o sunucudan IP adresi alması garantileniyor.
Son olarak,bu aracın hangi DHCP sunucu ya da sunuculardan hizmet alacağını belirtmemiz gerekiyor.Bunu da DHCP Relay Agent öğesine sağ tıklayıp Properties şıkkını seçerek yapıyoruz.Karşımıza çıkan pencerede "Server adress" Sunucu adresi alanına DHCP sunucusunun IP adresini yazıyoruz ve Ekle düğmesine basıp listeye atıyoruz.Sonra da OK düğmesine basıp çıkıyoruz.
Artık DHCP aktarma aracımız hazır. Aracı,ilgili arabiriminden bir DHCP Discover mesajı alırsa bunu belirtilen DHCP sunucuya gönderecek,oradan aldığı IP adresini de istemciye iletecek.YDmVNo.png

DHCP Sunucuları Nerelere kurmak gerekir ?


7NEXyW.gif

DHCP ile IP adres alımı yayın (broadcast) mesajlarına dayandığ için yönelticileri geçemez.Bu yüzden,ağımızı oluşturan her bölüme (yönelticilerle ayrılmış bölümlere) bir DHCP sunucu kurmak gerekiyor gibi görünüyor:Her ağ bölümünün bir TCP/IP ağ adresi var.O ağ bölümüne bir DHCP sunucu kurarız,adres havuzunu da o ağa uygun olarak veririz.DHCP sunucu kendi bölümündeki istemcilere İP adresi dağıtır.
Ama günümüzün eğilimi sunucuların azaltılması yönünde, işleri mümkün olduğunca az sunucu ile halletmemiz isteniyor. Sunucular da zaten yeterince güçlü.Peki bu durumda ne yapacağız? Bir ağ bölümündeki DHCP sunucunun hem bulunduğu ağ bölümündeki istemcilere hizmet vermesini,hem de diğer ağ bölümlerindeki istemcilere hizmet vermesini sağlayacağız.Aşağıdaki şekle bakalım:
V8ccNs.png
1.Özel bir yöneltici kullanarak.Yönelticiler normalde yayın (broadcast) mesajlarını iletmezler.Ama Bootp-enabled yöneltici ya da RFC 1542 uyumlu yöneltici denilen yönelticiler DHCP broadcast mesajlarını,yalnızca bu çeşit yayınlarıiletebilirler.Eğer yönelticimizi bu özelliği destekleyen bir yöneltici olarak seçersek, şekilde sol bölümde yer alan istemciler DHCP discover mesajı yayınladıklarında bu mesaj yöneltici tarafından sağdaki DHCP sunucuya geçirilecektir.DHCP sunucudan çıkan paketler de sol bölüme iletilecektir.Bu yöntemin kötü yanı, her sunucunun bu işleve sahip olmaması, bu şekilde yapılandırılamaması. Özel ve pahalı bir yöneltici almak ve bunu doğru şekilde yapılandırmak gerekir. İlke olarak genelde kullanılmayan, özel aygıtlara pek başvurmamalıyız (onca para verdiğimiz özel aygıt arızalanırsa ne yapacağız? Her yerde rastlanan bir aygıt kullansaydık hemen yerine bir başkasını koyabilirdik). 
2.DHCP relay agent (DHCP aktarma aracısı) kullanarak.Bu yöntemde,DHCP sunucu içermeyen bölümde bir Windows 2003 makineyi statik olarak yapılandırıyoruz (IP adresini,varsayılan ağ geçidi adresini vb. parametreleri elle giriyoruz).Sonra bu makineyi aşağıda anlatıldığı gibi DHCP aktarma aracısı olarak yapılandırıyoruz.O bölümde bir istemci DHCP Discover mesajı yayınladığında ajanımız bu isteği kapıp bağlı olduğu DHCP sunucuya bildiriyor,ondan gelen yanıtı da istemciye ulaştırıyor

DHCP geçiş aracısını oluşturmadan önce DHCP sunucuda karşı bölüm için bir kapsam yaramalıyız.DHCP sunucuda birden fazla kapsam bulunacak.DHCP sunucu IP adresi isteğinin bir geçiş aracısından geldiğini görünce aracının bulunduğu bölüm için tanımladğı havuza bakacak ve uygun bir adres varsa bu adresi geçiş aracısına iletecektir.Geçiş aracısı da adresi,sanki o bölümde bulunan bir DHCP sunucudan geliyormuş gibi istemciye gönderecektir.

YDmVNo.png

DHCP'de Üst Kapsam


7NEXyW.gif

DHCP sunucuda birden fazla kapsam olabilir.Böyle bir durumda bir DHCP istemciden IP adresi geldiğinde,DHCP sunucu kendi ağ kartlarına bakar,isteği hangi kartından almışsa,onun IP adresine uyumlu kapsamdan IP adresi önerir.

Örneğin;

DHCP sunucusunun 2 kartı bulunsun,bu kartlarla iki ayrı ağa bağllı olsun.Kartların IP adreleri 10.0.0.1 ve 192.168.0.1 şeklinde olsun
DHCP'de de iki kapsam olduğunu varsayalım;
Kapsam1 (Adres Havuzu 10.0.0.100-10.0.0.200)
Kapsam2 (Adres Havuzu 192.168.0.100-192.168.0.200)
Bu yapılandırmada,sunucunun 10.0.0.1 adresli kartından bir IP adresi alma isteği geldiğinde sunucu Kapsam1'den adres önerisi yapacaktır.Sunucunun 192.168.0.1 adresli kartından bir IP adresi geldiğinde de Kapsam2'den adres önerisi yapılacaktır.
Yukarda olduğu gibi,genelde bir fiziksel ağa bir TCP/IP ağ adresi atanır ve o ağdaki makineler hep aynı ağ adresine sahip olur.Ama böyle yapmak zorunlu değildir ve bazen bir fiziksel ağda birden fazla TCP/IP ağı oluşturmak gerekebilir.
Örneğin
192.168.0.1 adresli ağ kartının bağlı olduğu ağda bir de 172.16.0.0 ağı oluşturulabilir ve bu ağdan da IP adreslerini o ağdaki istemcilere vermek gerekebilir.
Bir fiziksel ağa birden fazla TCP/IP ağından IP adresi vermek gerektiğinde,DHCP sunucuda bir üst kapsam yaratmak gerekir.Üst Kapsam,altında bir yada birden fazla kapsam içeren bir kapsamdır.
Üst kapsam,DHCP konsoluna IPV4 öğesine sağ tıklanıp Yeni Üst Kapsam Şıkkı seçilerek oluşturulur.

YDmVNo.png

DHCP'de Kira Kavramı ?


7NEXyW.gif

TCP/IP’de her şeyin bir süresi vardır. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez.DHCP sunucudan alınan IP adresinin de bir süresi vardır.DHCP yolu ile alınan adres belli bir süreliğine kiralanmış sayılır. Bu işaynen bir ev kiralamaya benzer.Bir ev kiraladığımızda kontrat süresinin bitiminden önce kontratımızı yenilemek isteriz.DHCP ile alınmış adresin de kira süresinin bitiminden önce yenilenmesi gerekir.Windows 2012 R2’de DHCP ile alınan adresin süresi sekiz gün.“Niye beş gün değil ya da onüç gün değil de sekiz gün?” diye sorabilirsiniz.Bu tür değerler günlük hayatta yapılan testlerin,denemelerin sonunda belirlenmiştir.Yani, bu sekiz günlük süreyi değiştirmemekte yarar var. Ama değiştirmeniz de mümkün.DHCP hizmetinin kuruluşu sırasında bu değer değiştirilebilir.Yukarıda bir istemcinin DHCP ile adres bilgisi elde edişini anlattık. Bu adresin belli bir süre için geçerli olduğunu söyledik ve istemci bu süre sonunda da adresi kullanmak istiyorsa kira kontratını yenilemeli dedik. Şimdi bu işler nasıl oluyor,ona bakalım.DHCP istemcileri kira sürelerinin yüzde ellisi geçtiğinde kira kontratlarını yenilemek isterler. Bu işlem iki aşamada olur:
1.Adresini yenilemek isteyen istemci bir DHCP REQUEST mesajı gönderir. “Kime?” diye sorabilirsiniz.Artık kendisinin bir IP adresi olduğu için ve DHCP sunucunun adresini de bildiği için broadcast olarak değil, doğrudan DHCP sunucuya.
2. Eğer DHCP sunucu ayakta ise ve süre uzatma isteğini onaylıyorsa bir DHCP ACK (Onay) mesajı göndererek süreyi uzattığını bildirir.İki mesaj içinde seçimlik parametrelerin (ağ geçidi, WINS ve DNS sunucuadresleri gibi) en son hali de yer alır. Sunucu, IP adresini kullanmayısürdürmeknisteyen istemcinin istediğini kabul etmeyebilir.Gerçekhayatta “Oğlum gelecek, süre sonunda evi boşaltın” diyen ev sahipleri gibi,o IP adresi sonradan bir başka makineye rezerve edilebilir ya dadışarıda tutulabilir (exclude).Böyle bir durumda, DHCP sunucu,istemciye bir olumsuzyanıt (NACK) mesajı gönderecektir.İstemci aldığı DHCP mesajına göre kendi yapılandırmasını düzenler.Eğer istemci kira süresini uzatmak istediğinde DHCP sunucu ile ilişki kurulamıyorsa ne olur? Ev kiraladığınızda ne oluyorsa burada da aynısı oluyor. Yani, kontrat süresi bitimine kadar evi kullanmaya devam ettiğiniz gibi kiralanan IP adresi de kullanılmaya devam ediliyor.İstemci ilk girişiminde kira kontratını yenileyememişse kalan sürenin dörtte üçü tamamlandığında (yedinci günde) herhangi bir DHCP sunucu ile ilişkiye geçmeye çalışır.Bu amaçla bir DHCP REQUEST mesajını broadcast olarak yayınlar.Bu mesajı alan sunucular isteği ya DHCP ACK mesajı ile onaylarlar ya da DHCP NACK mesajı ile onaylamazlar.Kira kontrat süresi bitiminde istemci hala adres kontratını yenileyememişse artık IP adresini kullanamaz. Baştaki IP adresi kiralama işlemine döner.

YDmVNo.png

DHCP Veritabanı,Yedekleme ve Yedekleri geri yükleme nasıl yapılır ?


7NEXyW.gif

DHCP veritabanı dosyaları WindowsSystem32DHCP klasöründe saklanmaktadır.
Bu Dosyalar;


DHCP.mdb 

DHCP veritabanı dosyası

TMP.edb

DHCP sunucu çalışmaktayken,geçici olarak tutulan veritabanı bilgilerini içerir.

J*.log 

Veritabanında yapılan işlemlerin günlük dosyası.Eğer bir terslik olursa sunucu bu dosyaları kullanarak,verileri kurtarmaya çalışır.

J50.chk

Günlük dosyasındaki kayıtların hangilerinin veritabanına aktarıldığını gösteren denetimdosyası.

DhcpSrvLog-".log

DHCP sunucusunun,günlük işlemlerine ilişkin günlük dosyaları.Bu,günlük dosyalarında bilgiler metin temellidir,Not Defteri programı ile açılıp,okunabilirler.DHCP iştemcilerine verilen IP adresleri,gün gün bu dosyalara yazılır.

Res1.log ve res2.log

Bu dosyalar,rezerv dosyalardır.Sabit diskte yer kalmaması olasılığına karşı tutulurlar.Bu dosyalar da,kullanıldıktan sonra yer kalmazsa DHCP hizmeti durur.

DHCP veritbanı dosyalarının uzantısından anlayacağınız gibi bu dosyalar Access veritabanlarıdır.Ama Access ile açılamamaktadırlar.Demek ki yapılarında birtakım değişiklikler yapılmış.

DHCP veritabanı her 60 dakikada 1 otomatik olarak yedeklenir.Yedek dosyaları WindowsSystem32DHCPBACKUPNEW klasöründe saklanır.

Eğer 60 dakikalık ilk değeri değiştirmek isterseniz kayıt içindeki BackupInterval değerini değiştirmelisiniz.Bu parametre HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesDHCPServerParameters
altında yer alır.Bu registry alt anahtarının bir kopyası systemrootSYSTEM32DHCPBACKUP klasöründe DHCPCFG adlı bir dosyada saklanır

DHCP veritabanı otomatik olarak ya da elle yeniden yüklenebilibir.Yeniden yüklemeyi 3 yöntem ile yapabilirsiniz;

1.DHCP sunucu hizmetini durdurup yeniden başlatın.Eğer DHCP sunucu hizmeti veritabanının bozuk olduğunu saptarsa yedek kopyalardan otomatik olarak yeniden yükleme yapar.Var olan DHCP sunucu veritabanı bozuk değilse geri yükleme yapılmaz

2.DHCP konsolunda,sunucu üzerindeki "Restore" yani Geri yükle şıkkını kullanarak elle geri yükleme yapabiliriz bu durumda,DHCP sunucu hizmeti durdurulacak,yeniden geri dönülecek,sonra da hizmet yeniden başlatılacaktır.

Elle yüklemeyi söyle de yapabiliriz;
DHCP sunucu hizmetini dondurun WindowsSystem32DHCPBACKUPNEW klasörünün içeriğini WindowsSystem32DHCP klasörüne kopyalayıp DHCP sunucu hizmetini tekrar başlatın.
3.Registry'deki RestoreFlog değerini 1 yapıp DHCP sunucu hizmetini yeniden başlatın.RestoreFlag parametresi registry'de aşagıdaki adreste bulunabilir
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesDHCPServerParameters veritabanı başarılı bir şekilde yedekten yüklenince bu değer otomatik olarak 0 yapılır.


YDmVNo.png


DHCP Kurulum ve Yapılandırma


7NEXyW.gif

Resimli Anlatım
Server Manager üzerinden Add roles and features seçeneğine tıklıyoruz.
KstClO.png
Next ile ilerliyoruz.
f0n6Jb.png
Kurulumu yapacağımız makinemizi seçtikten sonra Next ile ilerliyoruz.
wmHiJw.png
DHCP Server rolüne tıklıyoruz.
V6REL2.png
Gerekli featureları eklemesi gerektiğini söylüyor. Add Features diyoruz ve featureları ekliyoruz.
3Sink3.png
Next butonuna tıklayarak devam ediyoruz.
vqa2Qo.png
Herhangi bir feature eklemeyeceğim için Next ile devam ediyorum.
ApUW2B.png
DHCP Server hakkında bize bilgi veriyor ve kuruluma geçmeden önce IP yapılandırmamızı statik olarak yapmamız gerektiğini ve TCP/IP planını yapmamızın iyi olacağını söylüyor. Next butonuna basarak devam ediyoruz.
lYQh4I.png
Gerekirse restart etmesi için “Restart the destination server automatically if required” seçeneğini işaretleyip Install butonuna basarak kuruluma geçiyoruz.
pkPIcY.png
Kuruluma başladı.
m1M9HM.png
Evet kurulum tamamlandı. Close butonuna tıklayarak çıkış yapıyoruz.
3kUlHO.png
DHCP konfigrasyonumuzu tamamlamak için Server Manager üzerinde çıkan uyarı levhamıza tıklıyoruz ve Complete DHCP configuration seçeneğine tıklıyoruz.
Ja6kCN.png
DHCP admin ve users güvenlik gruplarının oluşturulacağını söylüyor. Next butonuna tıklayarak devam ediyoruz.
y39g8g.png
Burada ben authorize için domain admin hesabımı kullanmayı seçtim. Commit ile ilerleyelim.
Ky7XtZ.png
Gerekli güvenlik gruplarını ve authroize işlemini gerçekleştirdi. Close butonuna tıklayarak çıkıyoruz.
nrLF3F.png
Server Manager üzerinden Tools sekmesinden DHCP rolümüzü açıyoruz.
k4qU5L.png
Evet, DHCP konsolumuz bu şekilde karşımıza geldi. Artık yapılandırabilir.
g9n5aL.png

YDmVNo.png

DHCP Scope oluşturmaya başlıyoruz.

7NEXyW.gif

IPv4 sekmesine sağ tıklayıp New Scope seçeneğine tıklıyoruz.

9SQsrx.png

Next ile ilerliyoruz.
Bw3OEo.png
Burada Scope‘umuza bir isim ve açıklama girmemiz gerekiyor. Açıklama şart değil, “SCP1” ismini scope‘uma tanımlıyorum ve Next butonuna tıklayarak devam ediyorum.
hTurxA.png
Burada dağıtmak istediğim IP aralığını seçiyorum. Ben 192.168.1.60 – 192.168.1.70 arasında bir scope oluşturdum.
cfTcNB.png
Burada ise yukarıda oluşturduğum Scope yani IP aralığından vermek istemediğim IP‘ler var ise, eklememi söylüyor. Örnek vermem gerekirse 192.168.1.60 bir yazıcınızın IP‘si ve bunu vermek istemiyorsunuz. Burada vermek istemediğim ip aralığını yazıp, Add ile ekliyorum.
StCJKR.png
Next ile devam ediyoruz.
B02yJg.png
Leasue Duration burada DHCP verdiği IP‘leri kira mantığında veriyor. Burada bulunan süre ise kira süresi bir IP‘yi verdiğinde, host o IP‘yi 8 gün boyunca kiralayacak. Bu süreyi uzatabilir/azaltabiliriz.
j8HBhb.png
Burada konfigrasyonu Wizard ya da Manuel hangi şekilde yapacağımızı seçip, devam etmemiz gerekiyor. Ben “No, I will configure these options later” seçeneğini işaretleyerek, konfigrasyonun kalanını manuel şekilde yapacağım.
njSpoL.png
Finish butonuna tıklayarak yapılandırdığımız Scope‘u oluşturuyorum.
cwIUGv.png
Scope‘umuza sağ tıklıyoruz ve Activate seçeneğine tıklayarak Scope’umuzu aktif ediyoruz.
1mPbMq.png
Address Pool sekmesine baktığımızda dağıtılan ve dağıtılmasını istemediğimiz IP‘leri görüyoruz.
192.168.1.60-192.168.1.70 dağıtılan IP, yeşil tikli bir şekilde gösterilmekte,
192.168.1.60-192.168.1.61 kırmızı tikli bir şekilde, dağıtılan IP aralığından, dağıtılmayacak aralık olarak gösteriliyor.
6xOFU6.png
Evet manuel olarak yapılandıracağımız kısıma geldik Scope Options seçeneğine sağ tıkladıktan sonra Configure Options seçeneğine tıklıyoruz
c8MqGE.png
003 Router(Default Gateway) tanımını yapacağız. IP adresini ya da host ismini yazdıp, Resolve ile çözümledikten sonra Add diyoruz.
UzOXM8.png
006 DNS Servers Burada DNS sunucumuzun IP’sini ya da yine host adını yazıp, Add seçeneğine tıklayarak ekliyoruz.
V4W0Qx.png
DNS Domain Name kısmında da bulunduğumuz domain adını tanımlıyoruz. Ardından OK diyoruz.
not : WINS server ya da diğer ayarları da içeren bir General Options‘da ihtiyacımız olan her şeyi yapabiliriz. Örneğin yapımda şu an için bir WINS server bulunmadığı için, ben herhangi bir işlem yapmadım bu konuda.
rVGEcO.png
Scope Options bölmesinin içinde bulunan objelere bakınca manuel olarak yapılandırdığımız ayarların geldiğini görüyoruz.
Y2SIYV.png
Scope‘umuza sağ tıklayıp, Properties seçeneğine tıklıyoruz.
rzfcbW.png
General ayarlarda oluşturduğumuz Scope‘un ismi, ip aralığı ve kira süresi bulunmakta. Burada IP aralığını genişletebilir ya da daraltabiliriz ama önemli bir nokta var Subnet ayarlarını değiştiremeyiz yani daha çok IP‘ye ihtiyaç duyacağımız bir durumda Scope yeniden yaratılmak zorunda kalacaktır bu yüzden Subnet ihtiyacınızı en başından doğru bir şekilde düşünmelisiniz.
Lease duration for DHCP clients kısmında ise kira süresini belirleyebilir ya da kira süresini limitsiz hale getirebiliriz.
gKNcnK.png
Advanced sekmesinde ise BOOTP seçeneğini görüyoruz. BOOTP aslında DHCP Discover yapamayan, yani IP isteyemeyen, işletim sistemi olmayan hostlar için koyulan bir ayar. IP adresi talep edemeyecekleri için DHCP‘den bize gelemeyeceklerdir, bu yüzden Both seçeneğini seçerek onların da IP almasını sağlayabiliriz. Leasue Duration for BOOTP clients kısmında da aynı şekilde BOOTP hostların kira süresini ayarlıyoruz.
einveT.png
Address Leases kısmında ise DHCP Serverımız’dan başarılı bir şekilde IP alan istemcileri görüyoruz.
hILfjE.png
Rezervasyon
Address Leases kısmında IP almış hostlarımızdan birine sağa tıklayarak Add to Reservation diyoruz.
i0k1Yp.png
Bulunduğı IP artık hostumuzun MAC adresine rezerve edildi. O IP‘yi sadece artık bu hostumuz alabilir.
amhhWV.png
Reservations kısmında rezerve alan hostumuza sağa tıklıyoruz ve Properties seçeneğine tıklıyoruz.
kGLoOY.png
Gördüğünüz gibi bilgileri ve “MAC adresi” bu kısımda bize gösterilmekte, rezervasyon işlemini MAC adresi üzerinden yaptığını unutmayın.
Duoduw.png
Biz hali hazırda yapımızda olmayan bir host için rezervasyon yapmak istiyorsak Reservations seçeneğine sağ tıklıyor ve New Reservation seçeneğine tıklıyoruz.
QkaEwq.png
Rezervasyon ismini, rezerve etmek istediğimiz IP adresini ve rezerve edeceğimiz hostun MAC adresini yazıyoruz ve Add seçeneğiyle ekliyoruz.
2p7IRZ.png
Sadece Kurulumda Kullanılan Resimler Alıntıdır.