Algoritma ve Programlama Mantığı -B5 //Kürenin Alanını ve Hacmini Hesaplayan Program


Problem;
Klavyeden yarıçap uzunluğu girilen kürenin alanını hesaplayıp ekrana yazdıran program
Problemin Formülleri;
Alan=4.Pi.r^2
Hacim = 4/3.Pi.r^3


Algoritma Adımları;
 1. BAŞLA
 2. Tanımla,Pi=3.14
 3. "r"yi oku
 4. Alan=4*Pi*(r^2)
 5. Hacim=(4/3)*Pi*(r^3)
 6. Alan,Hacim yaz
 7. DUR

Algoritma Akış Diyagramı;
C++ Kodları;

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
#include<iostream>
using namespace std;
#define Pi 3.14
int main()
 {
 double r;
 cout << "Kürenin yari Capini giriniz =";
 cin >> r;
 double alan = 4 * *Pi* r*r;
 double hacim = (4/3) * Pi * r* r* r;
 cout << "Alan = " << alan << endl << "Hacim = " << hacim; 
}

Java Kodları;
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
import java.util.Scanner;
public class bolum5
{
 public static void main(String[]args)
 {
 final double Pi = 3.14;
 Scanner scn = new Scanner(System.in);
 System.out.print("Kürenin yari capini giriniz =");
 double r = scn.nextDouble();
 double alan = 4 * Pi* r*r;
 double hacim = (4/3) * Pi * r* r* r;
 System.out.println("Alan = "+alan);
 System.out.println("Hacim = "+hacim);
 }
}