Algoritma ve Programlama Mantığı -B6 //Km Cinsinden Bir Uzunluğu Mile Çeviren Program


Problem;
Klavyeden birimi kilometre olarak girilen bir uzunluğu mil birimine çevirip,ekrana yazdıran program.

Algoritma Adımları;
 1. Başla
 2. "km" oku
 3. Mil = (0.62)*km
 4. Yaz Mil
 5. Dur

Algoritma Akış Diyagramı;

C++ Kodları;

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 double km;
 cout << "Km Cinsinden uzunluğu girin =";
 cin >> km;
 double Mil = (0.621371192)*km;
 cout << "Mil = " << Mil;
}


Java Kodları;
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
import java.util.Scanner;
public class bolum6
{
 public static void main(String[]args)
 {
 Scanner scn = new Scanner(System.in);
 System.out.print("Km Cinsinden uzunluğu girin =");
 double km = scn.nextDouble();
 double Mil = (0.621371192)*km;
 System.out.println("Mil = "+Mil);
 }
}