Algoritma ve Programlama Mantığı -B8 //Taban ve Yüksekliği bilinen bir üçgenin alanını hesaplayan program


Problem;
Klavyeden taban ve yüksekliği girilen bir üçgenin alanını hesaplayan ve ekrana yazdıran program.
Problemin Formülleri;
Alan=taban.h/2

Algoritma Adımları;
 1. BAŞLA
 2. taban,h Oku
 3. Alan =taban*h/2
 4. Alan Yaz
 5. DUR

Algoritma Akış Diyagramı;C++ Kodları;

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 double taban,h;
 cout << "Üçgenin Taban uzunluğunu giriniz :";
 cin >> taban;
 cout << "Üçgenin yüksekliğini giriniz :";
 cin >> h;
 double alan = taban*h/2;
 cout << "Alan =" << alan; 
}


Java Kodları;
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
import java.util.Scanner
public class bolum8
{
 public static void main(String[]args)
 {
 Scanner scn = new Scanner(System.in);
 System.out.print("Üçgenin Taban uzunluğunu giriniz :");
 double taban = scn.nextDouble();
 System.out.print("Üçgenin yüksekliğini giriniz :");
 double h = scn.nextDouble();
 double alan = taban*h/2;
 System.out.println("Alan = "+alan);
 }
}